Jukbuin Pavillion Erected


Jukbin es un pavelló experimental que busca la maxima eficiencia en cost i en energía, basant-se en la flexibilitat de la fusta.
El pavelló comptava amb un presupost ajustat, i prinicpalment auspiciat per el fabricant de fustes finlandeses UPM.
El sistema estructural es una adapatació tecnológica de les tradicions de cesteries i vimet: trenant una xarxa d’elements molt flexibles, aconsseguir un “teixit estructural” molt rígid.
La proposta vol demostrar alternatives als sistemes constructius actuals. En el pavelló només s’han utilitzat 15 panells estandaritzats sense generar cap residu.

Aquest pavelló está inclós en la programació del festival d’arquitectura eme3 que esta tenint lloc aquests dies (fins al diumenge 1 de juliol).

El projecte ha estat dissenyat per CODA (Enrique Soriano i Pep Tornabell), i construït amb els estudiants de l’ETSAV, colaboradors de CODA. L’espai construït albergarà activitats del festival i un seguit de debats que la comunitat d’estudiants ha organitzat.

Algunes Dades:
Pressupost total: 1500€ (2/3 en contraxapat WISA Birch finlandés + 1/3 in menjar frescs de mercat per a l’equip)
15 taulells standaritzats i tallats a tires de 5 cm
280 peces identiques i casi 30 differents (agregades en 3 mides)
260 kilos i 90 m2
cap cargol, cap residu

Jukbin is an experimental pavilion with an innovative constructive solution , seeking efficiency in  cost and  energy.
The pavilion had a very tight budget (1500 €), mainly sponsored by the Finnish manufacturer of wood UPM.
The structural system is a technological adapatation of traditions of weaving and basketery : inter-weaving  a network of very flexible elements to achieve a rigid “structural fabric”.
The proposal is to demonstrate alternatives to the current building systems. In the pavilion it has only been used 15 standardized panels without generating any waste.

This stand is included in the architecture festival eme3 that is taking place these days (until Sunday 1 July).

The project was designed by CODA (Enrique Soriano and Pep Tornabell), and built with students of ETSAV, and colaborators. The space will host festival activities and a series of debates organized by the student community.

Some facts:
total budget: 1500€ (2/3 in nice finnish WISA birch plywood + 1/3 in fresh market meals for the team)
used 15 standard boards sliced into 5 cm planks
280 repeated pieces and 3 different pieces (aggregated in 3 sizes)
260 kilos and 90 m2
No screws, no waste

Moltes gracies a tot l’equip/ Extremely thanks to the whole team:
Omar Fabrisio
Roger Roca
Xavier Santodomingo
Marta Frisur
Andrea Bernabeu
Laia Gonzalez
Natalia Torres
Adil Lazaro
Maria Enkel
Pep Tornabell
Enrique Soriano

More pictures
—-


Sponsors:


Plywood: UPM WISA

Timber logistics: Gabarró

Software: LaTiendadelCad.com
Innovation support: UPC BarcelonaTech and ETSAV