TK01

ToolKit 01
Esmorza Grasshopper
Grasshopper for breakfast
Curs de modelatge generatiu / Generative modelling course
Multi-purpose ToolKit intensive course

Curs parallel a la asignatura optativa Arquitectura Paramètrica
Docents
Enrique Soriano FPI-UPC
Pep Tornabell FPI-UPC
Preu
4 sessions de 4 hores
Estudiants Arquitectura Paramètrica:
30€/classe 90€/curs complet
Estudiants Grau o Master:
40€/classe 120€/curs complet
Professionals:
50€/classe 150€/ curs complet
Lloc
Dates: 24.02, 2.03, 9.03, 16.03
Dies: Divendres matins
Horari: 10:00 a 14:00 hores
Inscripció a la secretaría del departament de construcció a partir del 15 de febrer
Pre-Inscripció

Continguts
Coneixements básics i técnics del plugin Grasshopper per a Rhinoceros.
Adquisició de estrategies de generació de geometría mitjançant modelatge associatiu i paramètric.
Organització
CODA
ETSAV
BarcelonaTech

Parallel workshop to AP12 course.
Teachers
Enrique Soriano FPI-UPC
Pep Tornabell FPI-UPC
Price
4 sessions of 4 hours
Arquitectura Paramètrica students:
30€/class 90€/full
Degree or Master students:
40€/class 120€/full
Professionals: 50€/class 150€/full
Venue
Days: 24.02, 2.03, 9.03, 16.03
Days: Fridays Morning
Time: 10:00 to14:00
Register at construction department secretary starting the 15th february
Pre-Register
Content
Basic and technical knowledge of Rhinoceros plugin Grasshopper.
Adquisition of geometry generation strategies throught associative and prametric modelling.
Organization
CODA
ETSAV
BarcelonaTech

Participants will need to provide their own laptops with Rhinoceros (Service Release 8 at least) and Grasshopper installed.
An evaluation version of the software can be found at rhino.
A free release of Grasshopper can be found here