TK02

ToolKit 02
Grasshopper and Beyond!
becaines paramétriques de dimecres
Curs de modelatge generatiu / Generative modelling course
Multi-purpose ToolKit intensive course

CursTK02 ToolKit: Curs parallel a la asignatura optativa Arquitectura Paramètrica 2013
Docents Enrique Soriano FPI-UPC + Pep Tornabell FPI-UPC
Preu 4 sessions de 4 hores. Estudiants Arquitectura Paramètrica: 100€. Altres: 150€
Lloc ETSAV SC1 aula E2. Dimecres 27 febrer, 13 març, 3 abril i 8 maig. Horari: 16:00 a 20:00 hores
Continguts Coneixements básics i técnics del plugin Grasshopper per a Rhinoceros. Adquisició de estrategies de generació de geometría mitjançant modelatge associatiu i paramètric.
Organització CODA + ETSAV + BarcelonaTech
Inscripció al cclaia

TK02 ToolKit: Parallel workshop to AP13 course.
Teachers Enrique Soriano FPI-UPC+ Pep Tornabell FPI-UPC
Price 4 sessions of 4 hours. Arquitectura Paramètrica students: 100€. Others: 50€
Venue ETSAV SC1 aula E2. wed 27 feb, 13 march, 3 april i 8 may. Wednesdays afternoons. Time: 10:00 to 14:00
Content Basic and technical knowledge of Rhinoceros plugin Grasshopper. Acquisition of geometry generation strategies through associative and prametric modelling.
Organization CODA + ETSAV + BarcelonaTech
Pre-Register here
Register at ccLaia

Participants will need to provide their own laptops with Rhinoceros (Service Release 8 at least) and Grasshopper installed.
An evaluation version of the software can be found at rhino.
A free release of Grasshopper can be found here